Functioneel beheer

Het beheerdomein dat verantwoordelijk is voor de instandhouding van de functionaliteit van de informatievoorziening en de informatiesystemen, waarbij functioneel beheer tevens de opdrachtgeversrol vervult naar applicatiebeheer en technisch beheer.

Functioneel beheer is in vergelijking met ICT-beroepen een relatief jong, maar noodzakelijk beroep. De noodzaak zit hem in het feit dat er simpelweg een brugfunctie nodig is tussen enerzijds de ICT-leverancier (intern- of extern van de organisatie) en anderzijds de gebruikersorganisatie. Waar de ICT-leverancier (intern- of extern van de organisatie) veelal de neiging heeft om in ICT-oplossingen te denken, is de gebruikersorganisatie geneigd om in gebruikersproblemen te denken. Die twee verschillende talen leiden ertoe dat er gedacht wordt dat men elkaar begrijpt, maar het eindresultaat vaak niet de gewenste oplossing voor de gebruikersorganisatie heeft.