Informatiemanagement

De discipline die zich op strategisch en deels tactisch niveau met de informatievoorziening bezighoudt. Aandachtspunten zijn o.a. het informatiebeleid, architecturen, SLA. Informatiemanagement wordt binnen het gedachtegoed van BiSL gebruikt als synoniem voor (een deel van) functioneel beheer waarbij met name gedoeld wordt op de richtinggevende processen in het domein van functioneel beheer.