Disclaimer

Op het gebruik van deze website: www.rubenopstal.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

www.rubenopstal.nl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat www.rubenopstal.nl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische- en financiële informatie op deze website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch- of financieel advies.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. www.rubenopstal.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen www.rubenopstal.nl en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

www.rubenopstal.nl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met www.rubenopstal.nl te corresponderen, accepteer je dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. www.rubenopstal.nl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. www.rubenopstal.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van www.rubenopstal.nl zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze publicaties en uitingen mag op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat www.rubenopstal.nl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.