Veelgestelde vragen

Nee hoor, dat is er niet.

Categories: Adviezen, Betalingen

Er is geen levertijd. De aangeboden producten zijn allemaal direct na betaling te downloaden.

Category: Adviezen

Je kunt je bestelling betalen via iDEAL, PayPal of vooraf overmaken via je bank. Er zijn geen extra kosten verbonden aan betalen via iDEAL en PayPal. 

Category: Betalingen

Hieronder is de bedenktijd (ook wel ‘herroepingsrecht’) dat van toepassing is op de producten op deze website weergegeven. De informatie komt uit de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze website, om precies te zijn : Artikel 5.

Ook zijn de voorwaarden met betrekking tot bedenktijd verwerkt op een aparte pagina.

Artikel 5: Herroepingsrecht

  1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
  2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt, slechts kort houdbaar zijn of downloadbare producten of streamingdiensten zijn.
  3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
  4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Category: Adviezen

Antwoord

Dat begrijp ik en zou mezelf dit ook afvragen als iemand dit aanbiedt.

Een korte zoektocht op internet levert mij de volgende informatie op: een deeladvies van een financieel adviseur kost al gauw €150,- tot €200,-. Een volledig financieel advies loopt snel op naar zo’n €1000,-. Een zogenoemde life coach heeft een tarief van €90,- tot €120,- per uur. Je ziet dat de tarieven vrij snel oplopen, vooral ook omdat je er voor een volledig advies vaak niet bent met een uur.  Nou wil ik mezelf niet vergelijken met een gediplomeerd financieel adviseur of life coach maar de oplossingen die ik je biedt raken beide vlakken van advies en coaching wel.

Wat je ook zou kunnen doen om de vraag of je het geld er wel voor over hebt te beantwoorden, is voor jezelf nagaan wat het zou kosten als je zelf op onderzoek gaat. Laten we er vanuit gaan dat een volledig uitgewerkte oplossing je een werkweek kost om af te ronden. Dat is inclusief: onderzoek, analyse, toetsen en testen, uitwerking en redactie maar exclusief template ontwerp, website en marketing. Voor de vergelijking gaan we voor het gemak uit van het minimum bruto weeksalaris voor een volwassene van 22 jaar of ouder: €367,90. Dat is al aanzienlijk meer dan de prijs van een oplossing die ik je bied. Aanvullend zouden we nog kunnen zeggen dat het je hetzelfde bedrag extra gaat kosten omdat je de inkomsten van je werkweek gaat missen. Dan kom je op een bedrag van €735,80.

Voor beide voorbeelden zijn nog niet de potentiële (financiële) voordelen meegenomen die een aangeschafte oplossing je kan bieden.

Ga gerust zelf eens op onderzoek uit, wellicht kun je erna de prijzen die ik hanteer beter relativeren en de vraag of je het geld er wel voor over hebt voor jezelf beantwoorden!

Category: Adviezen

Antwoord

In principe hoef je mij ook niet je geld toe te vertrouwen omdat ik een samenwerkingen met Mollie ben aangegaan. Mollie helpt ondernemingen door het aanbieden van betrouwbare, makkelijk te gebruiken betaaloplossing. Mollie verzorgt de verdere afhandeling van betalingen zonder dat ik daar aan te pas kom. Wil je meer weten over Mollie en de voorwaarden die zij hanteren dan wil ik je graag verwijzen naar de informatie dat beschikbaar is op de website: https://www.mollie.com/nl/

Category: Betalingen

Antwoord

Omdat er bij de door mij geboden oplossingen een afhankelijkheid van de gebruiker (jijzelf) zit, hangt het wel of niet werken voor een deel van jezelf af. Echter, mijn adviezen zijn zo optimaal mogelijk ontworpen  dat wanneer je ze volgt de slagingskans hoog is. Bekijk bij de aangeboden adviezen wat er tegenover staat als je toch niet tevreden bent.

Ook wil ik je graag wijzen op de testimonials die op de website staan van andere gebruikers. De testimonials zijn geen prietpraat, ze zijn afkomstig van echte personen die hun mening hebben gegeven van een of meerdere oplossingen.

Category: Adviezen

Antwoord

Ja en nee;

De adviezen zijn deels te vinden zonder dat je ervoor hoeft te betalen. De informatie die gebruikt is in de adviezen is echter erg verspreid waarbij er geen samenhang is aangebracht zoals ik heb gedaan. Daarbij verwerk ik ook informatie die niet te vinden is omdat ik die informatie door onderzoek te doen en analyses uit te voeren op eigen thuis- en werksituatie heb verkregen. Het gaat je dus veel tijd kosten om de informatie om te zetten in complete, praktische oplossingen die je stap voor stap verder helpen. Die tijd bespaar je nu uit en tijd is geld.

Category: Adviezen

Load More