Ruben Opstal

Training & Advies

MEER TIJD, MINDER INSPANNINGDe site is in bewerking, neem in de tussentijd gerust contact op

Hieronder is de bedenktijd (ook wel: ‘herroepingsrecht’) dat van toepassing is op de producten op deze website weergegeven. De informatie komt uit de algemene voorwaarden¬†die van toepassing zijn op deze website, om precies te zijn : Artikel 5.

Wil je gebruikmaken van de bedenktijd voor fysiek ontvangen producten? Dan kun je gebruikmaken van de standaardbrief die ik voor je beschikbaar stel.

 

Artikel 5: Herroepingsrecht

  1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
  2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt, slechts kort houdbaar zijn of downloadbare producten of streamingdiensten zijn.
  3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
  4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.